SCURT ISTORIC

Înființarea ” Casei Pionierilor ” la Sîngeorz-Băi s-a facut în anul 1972, având și semnificația unui privilegiu dacă avem în vedere că asemenea instituții mai existau la acea vreme doar în orașele mari. Este de menționat faptul că de la început “Casa Pionierilor” a constituit o instituție extrașcolară în  care nu exista catalog, nu se nota, totul realizându-se pe baza liberului consimțământ al copiilor care erau atrași de noutatea activităților ce se desfășurau, frecventandu-le cu multa plăcere.
La data înființării casei s-a pornit la drum doar cu câteva cercuri și o formație de dansuri populare.
Cu timpul activitățile din “Clubul Copiilor ” s-au amplificat ca număr și s-au diversificat ca forme, crescând și posibilitatile de cuprindere a unui   număr cât mai mare de copii, aceasta devenind o formă de petrecere a timpului liber.
Adaptându-se noilor vremuri în decursul anilor 1990-2008 s-a insistat mai mult pentru regândirea și reorganizarea activităților extrașcolare în spiritul reformei pentru a oferi copiilor o paletă cât mai variată și atractivă de activități. La ora actuală este o instituţie de învăţământ în care se desfăşoară activităţi instructiv-educative specifice, în afara cursurilor şcolare, prin care se aprofundează şi se completează cunoştinţe, se dezvoltă aptitudini potrivit vocaţiei şi opţiunii copiilor.
Această instituţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Legea Învăţământului şi Statutul Personalului Didactic, Hotărâri ale Guvernului României, precum şi alte acte normative emise de Ministerul Educaţiei Naţionale.


Cercuri
  • Informatică                   prof. Croitor Florin
  • Protecția mediului      prof. Costea Velea Andrei
  • Jocuri logice                 prof. Costea Velea Andrei
  • Agrobiologie                 prof. Bazga Dorel
  • Artă decorativă            prof. Bazga Dorel
  • Turism                           prof. Ciocan Elena
  • Dansuri populare        instructor coregraf Salvan Aurel
  • Handbal                        prof. Beșuțiu Ezechil
  • Baschet                         prof. Runcan Ana